خدمات

هدف و مخاطب را تعریف کنید

این مرحله بسیار مهم است زیرا اولین تماس ما با شماست و زمانی است که نیازها، ترجیحات و اهداف شما را بهتر درک کنیم.
ما در مورد سبک مورد نظر شما، الزامات فضایی خاص، بودجه موجود و چارچوب زمانی پروژه شما را جویا خواهیم شد. این بحث اولیه پایه و اساس کل فرآیند طراحی را ایجاد می‌کند و تضمین می‌کند که ما از همان ابتدا با دیدگاه شما هماهنگ هستیم.

توسعه مفهوم

بر اساس بینش جمع آوری شده در طول مشاوره اولیه، ما به توسعه یک مفهوم طراحی که ترجیحات و آرزوهای منحصر به فرد شما برای فضا را در بر می گیرد، ادامه خواهیم داد.
این شامل ترجمه ایده‌های شما به نمایش‌های بصری، مانند تابلوهای حالت، طرح‌ها، یا رندرهای دیجیتالی است تا جهت زیبایی‌شناختی پیشنهادی، طرح‌های رنگی و فضای کلی را منتقل کنید.
هدف ما ایجاد مفهومی است که با دید شما طنین انداز شود و لحن را برای مراحل بعدی طراحی تعیین کند.

یک طراح خبره با شما تماس خواهد گرفت

برنامه ریزی فضایی

در این مرحله، جنبه‌های عملی چیدمان فضایی و عملکرد را بررسی می‌کنیم.
ما به دقت ابعاد و چیدمان فضا را برای بهینه‌سازی جریان ترافیک، به حداکثر رساندن قابلیت استفاده و ایجاد تناسبات هماهنگ ارزیابی می‌کنیم. از طریق برنامه ریزی دقیق فضا، هدف ما ایجاد تعادل بین فرم و عملکرد است، و اطمینان حاصل می شود که هر عنصر در داخل به طور متفکرانه ای برای افزایش جذابیت بصری و قابلیت استفاده افزایش می یابد.

انتخاب مواد و تکمیل

انتخاب مواد و پرداخت های مناسب برای تحقق بخشیدن به کیفیت های زیبایی شناختی و کاربردی فضای داخلی بسیار مهم است.
ما با دقت پالتی از مواد، از جمله کفپوش، پوشش های دیوار، منسوجات، و پرداخت ها را که نه تنها تکمیل کننده مفهوم طراحی بلکه با ترجیحات و محدودیت های بودجه شما همسو باشد.
از کفپوش های چوبی لوکس گرفته تا رنگ های دیواری سازگار با محیط زیست، هر انتخاب متریال از نظر دوام، پایداری و تاثیر بصری ارزیابی می شود و از طرح طراحی منسجم و هماهنگی اطمینان حاصل می کند.